Algemene voorwaarden

De inhoud van deze Algemene Voorwaarden dienen bekend te zijn bij de koper en/of opdrachtgever. Voordat een bestelling wordt afgerond dient u kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn met, alle onderstaande bepalingen. Op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Holding History en de klant gelden onze Algemene Voorwaarden en is de Nederlandse Wetgeving van toepassing.

Reservering van geplaatste orders

Nadat u een bestelling bij ons plaatst reserveren wij het product voor u in afwachting van uw betaling. Indien het volledige bedrag niet binnen 7 kalenderdagen voldaan is behouden wij het recht om de bestelling te annuleren en het product weer opnieuw te koop aan te bieden. Het product blijft dan ook eigendom van Holding History totdat u het overeengekomen bedrag voor het product en eventuele aanvullende kosten volledig heeft voldaan.

Betaling van geplaatste orders

Betalingen dienen te worden voldaan in euro’s. Zoals aangegeven dient de volledige betaling van het overeengekomen bedrag binnen 7 kalenderdagen voldaan te zijn.

Betalingsmogelijkheden bij Holding History:

  • Contante betaling
  • Bankoverschrijving
  • PayPal (+ 4% kosten)

Originaliteitsgarantie en retourregeling

In dit geval wordt garantie op originaliteit van het product bedoelt. Holding History verkoopt militaria die 100% origineel is en geeft hier ook garantie op. Dit geldt voor alle aangeboden items mits anders vermeld in de omschrijving van het product. Na ontvangst van uw product heeft u een periode van 7 kalenderdagen om uw product te bestuderen en eventuele melding te maken van items die volgens u toch niet 100% origineel zijn. Uiteraard hoort Holding History graag uw bevindingen om een gezonde discussie aan te gaan. Een discussie over de inhoud in dit geval, niet over de garantie. Indien u ander inzicht heeft na ontvangst van het product bent u altijd vrij om gebruik te maken van onze originaliteitsgarantie. Indien u besluit het product aan ons te willen retourneren gelden de volgende uitgangspunten:

  • Melding van niet origineel moet binnen 7 kalenderdagen van ontvangst van uw product gedaan zijn.
  • Indien u geen bericht geeft binnen 7 kalenderdagen beschouwen wij het product als geaccepteerd en definitief verkocht.
  • U dient het product in gelijke staat te retourneren aan Holding History.
  • Kosten voor verzending naar Holding History zijn voor de klant.
  • Indien het item in zelfde staat weer door Holding History is ontvangen wordt het aankoopbedrag van het product aan u voldaan.
  • Indien een item beschadigd, niet compleet, of anderszins niet in dezelfde oorspronkelijke staat geretourneerd wordt aan Holding History vervalt uw recht op de retourregeling.
  • De garantie en retourregeling is niet van toepassing op producten waarvan in de omschrijving specifiek is gemeld dat deze niet 100% origineel zijn.

Nadat een product retour is ontvangen wordt deze geïnspecteerd door Holding History. Er wordt contact met u opgenomen over onze bevindingen. Indien door ons bevonden is dat het artikel in gelijkwaardige staat retour is ontvangen zullen wij het aankoopbedrag van het product vergoeden en u op de hoogte stellen van de terugbetaling. De waarde die u vergoed krijgt is de verkoopwaarde van het product. Prijsverhogende aspecten zoals verzendkosten of overschrijvingskosten die bij de aanschaf zijn gemaakt en doorbelast worden niet vergoed.

Productbeschrijving en aanbod in de webshop

Producten worden zo volledig mogelijk omschreven. Rekening houdend met de details die bepalend zijn voor de marktwaarde en gestelde verkoopprijs van het product. Deze details worden ook zo goed als mogelijk in de productfoto’s weergegeven. Indien u bepaalde details mist of extra informatie wenst gelieve ons te contacteren voordat u tot bestellen overgaat. Dit omdat we graag willen dat u zeker weet dat het product aan uw verwachting voldoet. Buiten de originaliteitsgarantie is er namelijk geen andere optie om producten te retourneren. De verkoopprijs die wij bepalen voor het product wordt ook weergegeven in de webshop. Uiteraard houden wij ons actuele aanbod met de grootste zorg bij. Echter behouden wij het recht om foutief geprijsde producten niet te verkopen voor de foutief aangegeven prijs.

Verzending en levering van producten

Kosten voor verzending zijn niet inbegrepen in onze verkoopprijs. Producten worden met de grootst mogelijke zorg verpakt om transportschade te voorkomen. Holding History is echter niet aansprakelijk voor het verlies van een pakket of beschadiging van het product gedurende transport.  In principe wordt gebruik gemaakt van de pakketdienst van PostNL voor al onze verzendingen. Alle pakketten zullen aangetekend worden verzonden.

Wij streven ernaar om producten de werkdag na ontvangst van de volledige aankoopsom te verzenden. Echter kan het voorkomen dat wij in het buitenland zijn op zoek naar originele items om aan te bieden in onze webshop. Indien wij niet beschikbaar zijn voor verzending zal dit op de website worden weergegeven. Na het plaatsen van uw bestelling nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op om aan te geven wanneer wij terug zijn en uw bestelling kunnen verwerken.

Persoonsgegevens en Privacy

Holding History zal uw persoonsgegevens niet delen met derden. Ook zullen deze gegevens alleen gebruikt worden voor het afhandelen van uw bestellingen en niet voor andere doeleinden. Wel heeft u de optie om u op te geven voor onze automatische update. In dat geval wordt uw emailadres gebruikt om u een notificatie te sturen zodra wij nieuwe producten aan onze webshop hebben toegevoegd.

Wetgevingen

Onklaar gemaakte wapens worden alleen verkocht met officieel EU-certificaat en alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Bij bestelling van dergelijke producten moet bewijs van uw leeftijd worden aangeleverd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van bepalingen, wetgevingen en regelementen die van kracht zijn in uw land. In principe verzendt Holding History producten naar alle landen over de wereld. Echter zijn wij niet op de hoogte van alle bepalingen, wetgevingen en regelementen van alle bestemmingen. Mocht u iets bestellen dat in uw land niet getolereerd of legaal is dan is dat uw verantwoordelijkheid. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van het aankoopbedrag.  Indien het artikel retour wordt gestuurd door de autoriteiten en weer in gelijke staat door Holding History wordt ontvangen mag u de waarde van het aanschaf bedrag gebruiken voor de aanschaf van een ander item uit onze webshop.  Ook bent u verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten die u moet betalen indien u bij Holding History bestelt.

Daarbij behouden wij ons het recht om op ieder willekeurig moment te beslissen om niet te leveren aan bepaalde landen of personen. Dit indien er bepaalde (politieke) spanningen ontstaan tussen of uw regering of u zelf en de normen en waarden van Holding History. Of in het geval onze regering bepaalde landen uitsluit van handel.

Gezien de aard van bepaalde producten in onze webshop is het van het grootste belang dat u onderkent producten te kopen alleen vanuit historisch oogpunt of voor studie of verzameldoeleinden. Als klant onderkent u dan ook hierbij dat de producten die u van Holding History koopt alleen voor bovenstaande doeleinden zal gebruiken. En dat deze zeker niet gebruikt worden voor propaganda en/of verheerlijking van politieke ideologieën en andere strafbare feiten.

Bovenstaande is voor Holding History van het grootste belang omdat wij geen enkele associatie hebben en ook niet een associatie wensen te hebben met politieke ideologieën.

Copyright

Alle afbeeldingen en teksten op onze website zijn eigendom van Holding History of gebruikt in overeenstemming met de oorspronkelijke eigenaar. Dit valt onder de copyright wetgeving. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten van onze website te gebruiken voor publicatie op internet of in drukwerk. Indien dit wel gebeurt zonder onze toestemming zullen wij de mogelijke en gepaste actie ondernemen.

Menu